TERMS OF USE

Γενικά

O διαδικτυακός τόπος http://holisticway.gr δημιουργήθηκε και παρέχεται από την ψυχολόγο, Ευαγγελία (Εύα) Αλευρά (καλούμενη στο εξής Πάροχος), προκειμένου να παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες πληροφορίες σχετικά με την τη ψυχολογία, την υγεία, την ευεξία, τη δημιουργικότητα, την οικολογία και της συνειδητή ζωή. Το όνομα χώρου (domain name) http://holisticway.gr έχει νόμιμα κατοχυρωθεί και αποκλειστική δικαιούχος του είναι η Πάροχος.

Η επίσκεψη/χρήση του http://holisticway.gr δε δημιουργεί σχέση παροχής υπηρεσιών ή οποιαδήποτε άλλη σχέση. Ο διαδικτυακός τόπος http://holisticway.gr παρέχει πληροφορίες, οι οποίες δεν είναι εξατομικευμένες και σε μεγάλο μέρος αντανακλούν προσωπικές απόψεις της Παρόχου του. Σε καμία περίπτωση η παροχή των πιο πάνω πληροφοριών δεν υποκαθιστά την παροχή υπηρεσιών σωματικής ή ψυχικής υγείας.

Κάθε επισκέπτης/χρήστης του http://holisticway.gr οφείλει να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως να προχωρήσει σε περαιτέρω επίσκεψη/χρήση του, υποχρεούμενος σε αυτή την περίπτωση να συμμορφώνεται με αυτούς, όπως εκάστοτε ισχύουν. Η συνέχιση της χρήσης του http://holisticway.gr αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης μελέτησε και αποδέχθηκε πλήρως τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, όπως εκάστοτε ισχύουν. Στην περίπτωση, όπου ο επισκέπτης/χρήστης δεν αποδέχεται για οποιοδήποτε λόγο τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, οφείλει να μην επισκέπτεται/χρησιμοποιεί τον http://holisticway.gr.

Η μη ενάσκηση εκ μέρους των προβλεπόμενων στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης δικαιωμάτων της Παρόχου και δεν συνεπάγεται παραίτησή της από αυτά.

 

Τροποποίηση Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ενδέχεται να τροποποιηθούν οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ενημέρωση των επισκεπτών/χρηστών. Συνεπώς, οι επισκέπτες/χρήστες θα πρέπει να επισκέπτονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα σελίδα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις τους.

Οι χρήστες μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με την ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης των παρόντων όρων από τη σχετική αναγραφή στο τέλος τους.

 

Περιεχόμενο

Το σύνολο του περιεχομένου, των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται από το http://holisticway.gr, όπως ενδεικτικά της επωνυμίας, του διακριτικού τίτλου, του λογοτύπου, των ηλεκτρονικών αρχείων, των κειμένων, των εικόνων, των φωτογραφιών, των γραφικών, των βίντεο κλπ., αποτελούν αγαθά πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Παρόχου και προστατεύονται από την ισχύουσα ελληνική και ενωσιακή νομοθεσία και από τις διεθνείς συμβάσεις.

Απαγορεύεται ρητά στους επισκέπτες/χρήστες η, με χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της Παρόχου, χρήση, εκμετάλλευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση αντιγραφή, αποθήκευση, τροποποίηση, μετατροπή, μετάφραση, μετάδοση, διάδοση του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του  http://holisticway.gr. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή και εκτύπωση μέρους του περιεχομένου του http://holisticway.gr, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές προορίζονται μόνο για προσωπική πληροφοριακή χρήση από τον ίδιο τον επισκέπτη/χρήστη και ή κοινή χρήση των κειμένων που περιλαμβάνονται στο http://holisticway.gr, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media).

Σε περίπτωση παράβασης του παραπάνω όρου, η Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει την τυχόν αστική και ποινική ευθύνη από όποιον επισκέπτη/χρήστη προέβη σε μία ή περισσότερες από τις πιο πάνω ζημιογόνες ενέργειες σε βάρος της.

Κατά τα λοιπά η Πάροχος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι περιεχόμενες στον διαδικτυακό τόπο http://holisticway.gr πληροφορίες να είναι έγκυρες, επικαιροποιημένες, ακριβείς και άρτιες, λαμβάνοντας για το σκοπό αυτό κάθε αναγκαίο μέτρο.

Σε κάθε περίπτωση η Πάροχος  δεν φέρει απέναντι στο χρήστη/επισκέπτη του  http://holisticway.gr καμία ευθύνη για ζημία που προκλήθηκε λόγω μη επικαιροποίησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

 

Σύνδεσμοι προς άλλους διαδικτυακούς τόπους

Η Πάροχος δεν φέρει καμία ευθύνη, ούτε είναι σε θέση να επηρεάσει το περιεχόμενο διαδικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν σύνδεσμοι, hyperlinks ή διαφημιστικά banners που ενδέχεται να περιλαμβάνονται στον ιστότοπο http://holisticway.gr.

Οι επισκέπτες/χρήστες πρέπει να ελέγχουν τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης, την πολιτική απορρήτου και την πολιτική cookies των διαδικτυακών αυτών τόπων. Προβλήματα ή ζημίες που τυχόν προκύψουν από τη χρήση αυτών των διαδικτυακών τόπων βαραίνουν αποκλειστικά τους παρόχους τους.

 

Παροχή και διαθεσιμότητα περιεχόμενου- Ασφάλεια δικτύου

Η Πάροχος, παρότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς το αντίθετο, δεν εγγυάται ότι ο ιστότοπος http://holisticway.gr, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία ή υπηρεσία σε αυτό, θα περιλαμβάνεται και θα παρέχεται χωρίς διακοπή ή σφάλματα.

Ωστόσο, εγγυάται ότι λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την έγκαιρη διάγνωση και διόρθωση τυχόν σφαλμάτων και για την κατά το δυνατόν πιο άμεση αποκατάσταση της ορθής και καλής λειτουργίας του http://holisticway.gr.

Η Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή και να αναστείλει τη λειτουργία του http://holisticway.gr χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση των επισκεπτών/ χρηστών.

Επίσης, η Πάροχος αν και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για το αντίθετο, δεν εγγυάται ότι ο διαδικτυακός τόπος της, καθώς και οι εξυπηρετητές μέσω των οποίων παρέχεται το περιεχόμενό του και οι υπηρεσίες του στους επισκέπτες/χρήστες, είναι απαλλαγμένο από ιούς, λοιπά κακόβουλα λογισμικά και γενικά επιζήμια συστατικά. Ως εκ τούτου ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει ο ίδιος να φροντίζει για την προστασία της συσκευής (π.χ. η/υ, κινητού, tablet), μέσω της οποίας αποκτά πρόσβαση στο http://holisticway.gr, εξοπλίζοντάς την με τα κατάλληλα μέσα προστασίας (π.χ. antivirus).

 

Χρήση Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία εγκαθίστανται στο πρόγραμμα περιήγησης (browser) σας όταν επισκέπτεστε/χρησιμοποιείτε ορισμένους διαδικτυακούς τόπους, και τα οποία επιτρέπουν την αναγνώριση του επισκέπτη/χρήστη, προκειμένου να διευκολυνθεί η πλοήγηση και η χρήση των διαδικτυακών αυτών τόπων. Επίσης μπορεί να εξυπηρετούν στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς μάρκετινγκ.

Με τα cookies δεν αποκτάται πρόσβαση στα αρχεία και εν γένει στις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στον υπολογιστή ή σε άλλη συσκευή του επισκέπτη/χρήστη.

Το http://holisticway.gr χρησιμοποιεί αποκλειστικά cookies τα οποία είναι αναγκαία για την τεχνική λειτουργία του και τα οποία διευκολύνουν την πλοήγηση του επισκέπτη/χρήστη σε αυτό. Δεν κάνει χρήση μη αναγκαίων cookies (όπως cookies τα οποία χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της επισκεψιμότητάς του ή για σκοπούς επαναληπτικού μάρκετινγκ και εκ νέου στόχευσης – remarketing-).

Στην περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης απενεργοποιήσει/αποκλείσει τη λειτουργία των cookies ενδέχεται επιμέρους ενότητες ή και ολόκληρος ο διαδικτυακός τόπος http://holisticway.gr να μη λειτουργεί επαρκώς ή και καθόλου.

 

Εγγραφή προσωπικών στοιχείων χρηστών

Στον ιστότοπο http://holisticway.gr περιλαμβάνεται μία σελίδα στην οποία περιλαμβάνεται μία φόρμα εγγραφής στο newsletter. Στην περίπτωση όπου ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να λαμβάνει στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του newsletter μπορεί να χρησιμοποιήσει τη φόρμα αυτή, συμπληρώνοντας: α) το όνομα και β) τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. Πριν προβεί στην καταχώρισή αυτών θα πρέπει να έχει μελετήσει την Πολιτική Απορρήτου,  η οποία επέχει θέση ενημερωτικής ειδοποίησης (άρθρου 13 ΓΚΠΔ) σχετικά με τα δικαιώματα του όσον αφορά την προστασία των προσωπικών του δεδομένων, και να δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών στοιχείων του.

 

Υποχρεώσεις επισκεπτών/ χρηστών

Οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να επισκέπτονται/χρησιμοποιούν το διαδικτυακό τόπο http://holisticway.gr σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης, σεβόμενοι πάντοτε τις ισχύουσες διατάξεις της ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, τις διεθνείς συμβάσεις, τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.

Ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη προς τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου.

Για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από κακή ή αθέμιτη χρήση του http://holisticway.gr ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο ο ίδιος ο επισκέπτης/χρήστης, ο οποίος προέβη σε αυτήν.

Επισκέπτες οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους μπορούν να επισκέπτονται και να περιηγούνται στο διαδικτυακό τόπο http://holisticway.gr/, μόνο με τη συναίνεση και υπό την επίβλεψη των ασκούντων τη γονική μέριμνά τους. Οι επισκέπτες αυτοί σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη φόρμα newsletter.

Η τήρηση του όρου αυτού βαραίνει τον επισκέπτη/χρήστη και τους ασκούντες την γονική μέριμνά του, δεδομένου ότι η Πάροχος δεν είναι σε θέση να διαπιστώνει την ακριβή ηλικία του εκάστοτε επισκέπτη/χρήστη.

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο- Διαμεσολάβηση-Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης, όπως και κάθε τροποποίησή τους, διέπονται από το ελληνικό και το ενωσιακό δίκαιο, καθώς και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις.

Οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους καταστεί στο μέλλον αντίθετος προς το νόμο, άκυρος ή ανίσχυρος παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς να θίγεται σε καμία περίπτωση η ισχύς και εγκυρότητα των λοιπών όρων και προϋποθέσεων.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης αποτελούν σύμβαση μεταξύ της Παρόχου και του επισκέπτη/χρήστη του διαδικτυακού τόπου http://holisticway.gr.

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει, σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης,  τόσο η Πάροχος όσο και κάθε επισκέπτης/χρήστης αναλαμβάνουν αμοιβαία την υποχρέωση να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για εξωδικαστική επίλυσή της, με τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης του Ν. 3898/2010 (όπως αυτός ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον Ν. 4512/2018). Σε περίπτωση αποτυχίας της διαδικασίας της διαμεσολάβησης, αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς θα είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών.

 

Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τους παρόντες όρους και το διαδικτυακό τόπο http://holisticway.gr ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με τη Πάροχο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@holisticway.gr.

Τελευταία ενημέρωση στις 18-03-2019